M.Sc Trần Huy Long

Position
Giảng viên (Lecturer) – TGU
Email
long.tranhuy@gmail.com

EDUCATION

  • 2011, 2. Master of Science, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nantes, CH Pháp. Advisor: Prof. Alexis Drogoul.
  • 2007, 1. Bachelor of Science, Đại học Khoa học tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh.

PROJECTS

  • Websites Trường Đại học Tiền Giang (2015)
  • Phần mềm xếp lịch các môn thi đấu đối kháng (2019)