-- Kuật Thỷ Lình Trập - Bí cấp --

Hóa giải 1000 chiêu thức "Kuật Thỷ Lình Trập" của N.T.T.M.K. sư phụ
Bí cấp trấn bang của IT Đại Bang. Luyện sơ sơ hết bí cấp này thì môn đồ IT Bang sẽ không còn lo lắng những đợt Thanh lý Môn hộ, cũng như những đợt tuyển chọn đồ đệ đi chiến quốc.
Không phải nói thế thì chỉ môn đồ IT Đại Bang mới có thể tu luyện, những tiểu tử muốn phá đảo những đợt tuyển chọn anh hùng thiếu niên chinh Nam dẹp Bắc bằng Xi-pi-pi Kiếm cũng có thể tự thân tu luyện.
Chúc tất cả hảo hữu và tiểu đệ tự sớm thành công công...!!!!
...
- Mới tu luyện thì xài for cho dễ chịu
Chỉ cần cho i chạy từ 1 tới n là được:
for(int i=1; i<=n; i++) s+=i;
- Nếu không thích for (siêng) thì xài thử wihle (lười) cho lạ:
while(n) s+=n--;
- Còn dạng siêu cấp lười như bổn trang chủ thì áp dụng toán pháp vô mà làm:
s = n*(n+1)/2;
Vậy là coi như xong chiêu 1,
có gì không hiểu thì xem qua Nhập môn Xi-pi-pi Kiếm pháp nhé!
Nếu đã hóa giải được chiêu 1, thì chiêu này có khó gì chỉ cần thay i bằng i*i thôi...
Vậy là ngon lành rồi 2 chiêu pháp đã được hóa giải: s+=(i*i);
Hay da, hay da, nhưng ở chiêu 1 có hai cách dùng cho cao thủ lười... Vậy không lẻ lên chiêu 2 không còn lười được nữa...
Đến đây thì bổn trang chủ sẽ phải vận dụng Toán pháp kết hợp Xi-pi-pi Kiếm pháp mới được...
Và đó là một câu chuyện khác... rất là khác đó mà!!!
1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n
Thiệt tình thì cũng khác gì chiêu 1, chiêu 2 đâu!
Giống như chưởng liên tục 10 cú(ở chiêu 1),
thì chuyển thành đi 100 quyền liên tục(ở chiêu 2),
giờ thành tung 1000 cước liên tục (ở chiêu 3)...
Vậy thì coi chiêu thức mà ra phép hóa giải thôi, coi số cú là n, chưởng, quyền hay cước thành ra là i, i*i hay 1/i, thế thôi...
Vậy sau 3 chiêu, cơ bản nhận định rằng, với những loại chiêu thức tung ra hàng loạt đòn giống nhau này, ta chỉ cần nắm được đòn chủ đạo (đòn cuối) và thay vào đó bằng chiêu hóa giải thôi
n ~ i
n*n ~ i*i
1/n ~ 1/i

Vậy còn chờ gì nữa thừa thắng xông lên thôi...
Như chiêu 3 đầu đã rõ...
Chợt nhìn ra 16 chiêu tiếp theo chả gì khó khăn...
Tuy nhiên, nếu vậy thì làm ra chi đến 19 chiêu thức cơ bản... Chắc hẵn sẽ có ngụy ảnh đâu đây...
3 chiêu đầu ta chỉ chú ý đến đòn chính mà hóa giải... Giải thì đã giải được, nhưng vị trí tung đòn đầu tiên là ở đâu...--Còn tiếp--