The King's Life - Đếm ngược đến 09/12 để được nhận free $50

Nếu anh em nào biết Coin, Token, AirDrop thì chắc không cần phải bàn cải thêm! Chỉ list info thôi hen

Mã công báo: $KING Token (đăng ký tại đây nha)

Trang chủ: thekingslife

Nhà đầu tư: Louis Casper Dunweber (nghe phong thanh thì là tỷ phú gì gì đó)

Thời gian khởi chạy / airdrop: 23/11...

Video Giới thiệu Trường Đại học Tiền Giang

October 17th at 3:56pm

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của t...

Airdrop coin là gì?

AirDrop

Nếu bạn nàu biết chút chút "sanh-ngữ" thì cũng dễ dàng để hiểu đúng không nè?

Air: Trên không, không khí... Drop: rơi xuống,...

Okay, vậy AirDrop là thứ gì đó rơi xuống từ trên không, mà chính xác là có thêm từ coin, vậy AirDrop sẽ là những coin rớt từ trên không xuống...

Hay nôm na là tiền...